Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Læs mere

Hvad er ACT?

Terapi udvikler sig i takt med ny forskning, og i de senere år er der udviklet nye behandlingsmetoder indenfor den kognitive adfærdsterapeutiske ramme. Ét af de nyere skud på stammen er Acceptance & Commitment Therapy, forkortet også kaldet ACT.  

 

ACT terapi

En grundlæggende antagelse i ACT er, at lidelse er normalt og en uundgåelig del af det at være menneske. Det er samtidig en antagelse, at jo mere vi kæmper imod de svære ting i livet, jo mere risikerer vi, at de fylder. Ved hjælp af forskellige øvelser og metaforer i terapien får du strategier til i højere grad at træde tilbage og observere dine tanker og følelser – og få øje på dem som netop dét. Blot tanker og følelser, og ikke sandheder og fakta. Vi arbejder hen i mod, at du får en større accept af at rumme de svære ting i livet fremfor at kæmpe imod dem. Det giver lindring i forhold til symptomer og øget livskvalitet.