Afbudsregler

Læs mere

Afbud eller ændring af session skal gøres så tidligt så muligt af hensyn til din psykologs kalender. Afbud er allersenest dagen inden klokken 12, men meget gerne i bedre tid end det. Afbud skal ske til din psykologs mobiltelefon (se under Kontakt ) for at afbuddet gør sig gældende. Ved senere afbud eller udeblivelse afregnes fulde beløb for den bestilte session. Så husk derfor endelig at meddele afbud i god tid. Hvis du har glemt din aftale eller bliver syg med kort varsel, så kan vi tilbyde at tage samtalen over telefonen, så du stadig kan få gavn at den bestilte session.