Krise

Læs mere

For de fleste mennesker byder livet på udfordringer fra tid til anden. Akutte kriser opstår dog som følge af exceptionelle begivenheder, der ofte opstår pludseligt. Hvis disse udfordringer overstiger vores oplevede evne til at kunne tackle dem og bringer overvældende følelser med sig, kan det udløse en krisereaktion. Det er individuelt, hvem der reagerer på hvad og hvordan, men har man været udsat for en voldsom hændelse, vil mange opleve en reaktion både fysisk og psykisk. Reaktionerne kan være få eller mange.

Begivenheder, der med sandsynlighed kan udløse en krise er:

 

- Alvorlig sygdom eller dødsfald

- Ulykker, at være vidne til en ulykke eller være pårørende til en, der er forulykket

- Overfald

- Skilsmisse eller separation

- Fyring