Mindfulness

Læs mere

Hvad er mindfulness?

Mindfulness handler om at øve sig i at være i nuet frem for at være optaget af at bearbejde fortiden eller planlægge fremtiden igennem endeløse tankerækker. Mindfulness-træning er en form for opmærksomhedstræning, hvor man søger at forbedre evnen til at være til stede i nuet på en ikke-dømmende måde. Målet er at undgå at blive trukket ind i automatiske reaktioner på den konstante strøm af vurderinger og domme, som vi ofte har på tankeplan.

 

Hvad går mindfulness ud på?

Ved at inddrage mindfulness i terapien kan du lære at blive bedre til at iagttage og beskrive dine tanker, følelser, kropslige fornemmelser og reaktioner – uden at skulle lave om på dem eller handle på dem. Og du kan lære i højere grad at acceptere tingene som de er, uden at tage stilling til om det er godt eller dårligt. Ved at ændre måden du forholder dig til egne tanker, følelser og kropslige fornemmelser, får du større overblik og fleksibilitet i din hverdag. Konkrete mindfulness-øvelser er den bedste måde at få integreret mindfulness i hverdagen, og det vil vi introducere dig for i terapien, hvis det er relevant og har din interesse.