Mindfulness

Læs mere

Hvad er mindfulness?

Mindfulness handler om at øve sig i at være i nuet frem for at være optaget af at bearbejde fortiden eller planlægge fremtiden igennem endeløse tankerækker. Mindfulness-træning er en form for opmærksomhedstræning, hvor man søger at forbedre evnen til at være til stede i nuet på en ikke-dømmende måde. Målet er at undgå at blive trukket ind i automatiske reaktioner på den konstante strøm af vurderinger og domme, som vi ofte har på tankeplan.

 

Hvad går mindfulness ud på?

Ved at inddrage mindfulness i terapien kan du lære at blive bedre til at iagttage og beskrive dine tanker, følelser, kropslige fornemmelser og reaktioner – uden at skulle lave om på dem eller handle på dem. Og du kan lære i højere grad at acceptere tingene som de er, uden at tage stilling til om det er godt eller dårligt. Ved at ændre måden du forholder dig til egne tanker, følelser og kropslige fornemmelser, får du større overblik og fleksibilitet i din hverdag. Konkrete mindfulness-øvelser er den bedste måde at få integreret mindfulness i hverdagen, og det vil vi introducere dig for i terapien, hvis det er relevant og har din interesse.  

 

Mindfulness terapi - træn din opmærksomhed

Måden at træne sin opmærksomhed på er ved hjælp af vores sanser. Det gøres gennem forskellige mindfulness meditationer, som din psykolog guider dig igennem. Foruden at træne det i sessionerne er det afgørende, at der trænes fast hjemme for, at det reelt har en virkning. Mindfulness-træning skal ses på samme måde som opbygning af god kondition – det kræver tålmodighed og vedligeholdelse.

 

I vores psykologpraksis inddrager vi mindfulness som element i behandlingen af fx stress, angst eller depression. Hvor meget det fylder i det enkelte forløb afhænger af problemstillingen samt din motivation og interesse for tilgangen. Det er særligt vores psykologer Rikke Schultz og Miriam Sandbeck, som er rigtig dygtige til at inddrage og fomidle mindfulness i terapien - ofte i kombination med klassisk kognitiv terapi. I forbindelse med terapi til kroniske smerter bliver mindfulness fast inddraget. Læs mere om smertebehandling her

 

Endelig kontakt os for yderligere information om vores terapi, og hvad vi kan tilbyde dig. Du kan også ringe eller skrive til os og booke en tid. Du kan ringe på vores tlf. 5388 1200 eller skrive til kontakt@kognitivpsykologpraksis.dk. Vi ser frem til at høre fra dig.