Hvordan behandles traumer og posttraumatisk stress? Lad os hjælpe dig. 

 

PTSD

Læs mere

Hvad er PTSD?

PTSD står for Post Traumatic Stress Disorder - på dansk posttraumatisk belastningsreaktion. Det er en tilstand, der opstår, som en reaktion på en traumatisk begivenhed af en særligt truende eller katastrofeagtig karakter. Begivenheden eller situationen kan være af kortere eller længere varighed, og der er tale om situationer, som vil medføre en kraftig påvirkning hos stort set alle. PTSD er en angstlidelse.

 

Årsager til PTSD

Eksempler på en traumatisk begivenhed der kan udløse PTSD kan fx være overfald, trafikulykke, røveri, voldtægt, krig, brand eller en naturkatastrofe. Ofre for længerevarende svær mobning kan også udvise samme symptomer som ved PTSD.