Supervision

Læs mere

Supervision

Supervision kan benyttes, hvis du ønsker faglig udvikling eller oplever problemstillinger i forbindelse med dit arbejde, som du gerne vil have hjælp til. Når man bliver superviseret, kan man sige, at man lader en mere erfaren fagperson kigge sig over skulderen. Altid i et trygt og respektfuldt rum, hvor du føler dig bekræftet i dine kompetencer og hjulpet videre, hvis du har udfordringer. 

 

Hos Lind & Karmark - Kognitiv & Metakognitiv Psykolog Praksis har vi gode erfaringer med at supervisere andre fagpersoner med det formål at bidrage til faglig udvikling og kaste lys over arbejdsrelaterede problemstillinger. Du vil også opleve, at du får støtte og kan "læsse af", hvis en fagrelateret problemstilling tynger dig. Vi giver supervision ud fra et kognitivt eller metakognitivt grundlag. 


Vi superviserer andre psykologer med henblik på deres autorisation. Det kan både være individuel supervision samt gruppesupervision alt efter dit eller jeres behov. Vi superviserer også psykologer med henblik på deres specialistgrad, da vi begge er specialister i klinisk psykologi. Vi superviserer også andre faggrupper, såsom læger, sygeplejersker, plejepersonale, socialrådgivere eller andre, der beskæftiger sig med sociale relationer. Supervision kan for alle faggrupper foregå individuelt eller i gruppe, og det kan ske i praksissens lokaler eller på din/jeres arbejdsplads. Din arbejdsplads kan være i København, men vi superviserer også i andre dele af landet. Har du / I spørgsmål vedrørende supervision, så kontakt os gerne.