Blogindlæg
13.09.2019

NIKSEN

Danskerne HYGGER og siger PYT, og hollænderne siger NIKSEN. Det er oplagt, at de kan lære noget af os, men lad os lige skærpe blikket imod dette hollandske sprogfænomen og undersøge, hvad vi kan lære af dem…

Niksen betyder kort fortalt at lave ingenting på et mentalt plan. Prøv engang selv at overvej, hvor meget styring du normalvis tager på tankeplan. Ofte forfølger vi vores tanker, fx når vi jagter et svar på et spørgsmål, der trigges hos os:

”Hvad mente hun med det, hun sagde?”  vil ofte invitere os til at analysere og gruble over, hvad der blev sagt, hvordan og hvorfor? Det kan være, at vi vender tilbage til situationer fra fortiden for at samle informationer, der kan lægges til analysen – og på den måde forlænges vores tænkning.

Tanken ”Hvad nu, hvis jeg ikke når det?” kan føre bekymringskæder med sig, hvor vi endevender, hvilke konsekvenser det kan få, hvis ikke vi holder vores deadline. Måske fører det over til mere selvbebrejdende tanker, som vi bruger tid på at analysere på et mentalt plan.

AT NIKSE: EN ANTI-STRATEGI

Hollænderne rammer med deres sproglige fænomen NIKSEN en vigtig pointe, som vi også indarbejder i vores terapeutiske arbejde. Vi ved efterhånden, at det at gruble, analysere, overveje og bekymre sig rigtig meget gør mennesker sårbare for at udvikle angst, stress og depression. 

Mange af os vil naturligt søge at ”gøre mere” når vi skal opnå noget eller overkomme noget. Vi vil tænke os bedre om, vi vil overveje beslutningen mere grundigt, og vi vil behandle det, der dukker op. Med tråde over i en klassisk optimeringsforståelse tror vi, ”... at jo mere vi gør, jo bedre er det”.

Når man NIKSER, lader man tanker være, og det lægger sig op ad den omvendte strategi – man kan kalde det en anti-strategi. Man lader de spørgsmål, der opstår i hovedet, stå ubesvaret hen og går så og sige ikke i dialog med dem. 

Psykologisk set giver det rigtig god mening – også for mange af de klienter, som vi møder i vores praksis. For dem, der grubler og bekymrer sig meget, kan man sige, at de i udgangspunktet overhåndterer. "They are doing too much”. Vi lærer dem derimod at skrue ned for overhåndteringen og gøre mindre. De skal lære at lade noget være – "doing nothing is doing everything”.

MYGGESTIK-METAFOR

For at forsimple pointen kan vi bringe en metafor i spil. Hvad er det værste vi kan gøre, hvis vi får et myggestik? Det vil være at kradse i det og behandle det. En bedre håndtering vil være at lade det være. At NIKSE betyder at lade mentale myggestik (tanker) være. 

Tak til Holland for et vigtigt ord, som vi med fordel kan lære af. 

 

Bedste hilsner

Lind & Karmark