Har bekymringer om klimaet og klodens udfordringer taget over? Læs med her... 

Klimaangst

Hvad er klimaangst?

Læs mere

Klimaangst eller miljøangst er ikke en egentlig diagnose (endnu), men en angsttilstand, hvor indholdet af bekymringer centrerer sig om klimaforandringer og miljøforhold. Bekymringerne tager til og kommer til at optage én i overdreven grad og medfører stort ubehag eller decideret angst. For mange svækkes evnen til at fungere i hverdagen. Fænomenet er begyndt at fylde så meget, at bl.a. den amerikanske forening American Psychological Association har udarbejdet en klimaguide til professionelle i deres rådgivningsarbejde med klimaangste. 

 

I nogle situationer fremstår klimaangst som en afgrænset angstproblematik og i andre tilfælde vil den gruppere under en anden diagnose som fx generaliseret angst (GAD), OCD eller depression.

 

Når vi taler om, at man kan blive ramt af klimaangst, så handler det ikke om, at klimaforandringer ikke er et reelt problem. Forskning og undersøgelser viser jo med al tydelighed, at der er grund til at bekymre sig for vores klode. Klimaangst handler om, når bekymringer om klima og miljø har taget over i en grad, så man bliver meget begrænset i sin livsudfoldelse og livskvalitet. Hvis man er ramt af klimaangst - ligesom med alle andre angstproblematikker - så kan man blive meget forpint mentalt og følelsesmæssigt. Og klimaangst tjener ikke et formål i relation til en grønnere og mere bæredygtig verden. Angsten i sig selv og de mange timer med bekymringer gør intet godt for nogen - hverken for dig eller kloden. Så hvis du døjer med klimaangst, så kan det være en god idé at søge psykologhjælp - og det betyder ikke, at du ikke fortsat kan kæmpe for miljøet.

Symptomer på klimaangst

Hvordan opleves klimaangst?

Læs mere

·      Overoptaget af bekymringer om klima og miljøforhold

 

·      Stort subjektivt ubehag 

 

·      Vedvarende uro 

 

·      Vedvarende ængstelse 

 

·      Vedvarende rastløshed

 

·      Ubehag i maven, etc.

 

·      Drastisk ændring i adfærd (som fx meget restriktiv undgåelse af madspil, etc.) 

Behandling af klimaangst

Hvem opsøger behandling af klimaangst?

Læs mere

Vi får mange henvendelser fra især unge, som bliver ramt af klimaangst. At det især er de unge, som bliver ramt, kan skyldes at de har flere år foran sig og dermed kan bekymre sig mere for konsekvenserne ved klimaforandringer. Det kan også skyldes, at de unge synes, at den ældre generation har fejlet i forhold til at finde løsninger på klimaudfordringerne. Det kan gøre, at de føler ansvaret for en løsning, hviler på deres skuldre. Et ansvar som kan føles tungt, og som kan give øget angst. 

 

Hvordan får jeg hjælp til min klimaangst?

Der kan være forskellige indgange til at søge behandling for klimaangst. Nogle gange får vi direkte henvendelser fra personer, der selv søger hjælpen, da de oplever, at bekymring og optagethed over klima har taget over og bliver negativt styrende i deres liv. De oplever enten angst eller depressive symptomer (såsom nedtrykthed, opgivenhed og håbløshed), og deres livskvalitet er blevet meget forringet. Det reagerer de på og søger derfor hjælp. 

 

Andre gange er det pårørende til den angstramte, der henvender sig på vegne af personen ramt af klimaangst. Ex. på sådanne henvendelser:

 

”Min ven har ikke været glad længe. Hun er konstant optaget af klimaet og de udfordringer, som kloden står overfor. Hun taler altid om artikler og forskning hun har læst – på en dommedags-agtig måde og kan ofte virke moraliserende og fordømmende over andres måde at leve livet på”

  

”Jeg er bekymret for min søn. Han ligger i sengen hele dagen og kan ikke se et formål med at stå op og passe sin skole, da han er overbevist om, at alt kan være lige meget, da jorden alligevel snart går under”.

 

Udgangspunktet for succesfuld behandling er selvfølgelig bedst i de situationer, hvor personen, som er ramt, selv søger behandlingen og er motiveret for hjælp og forandring. Vi har stor erfaring i behandling af klimaangst og -depression og sidder klar til at hjælpe dig.

Er du en bekymret pårørende, hører vi også gerne fra dig. Vi kan sammen undersøge, om der er en god vej til at motivere din ven eller dit familiemedlem til at søge behandling og få livsglæden igen.

 

Hvordan behandles klimaangst?

Ved behandlingens start vil psykologen lave en udredning og spørge ind til symptomer, varighed og konsekvenser. Det er vigtigt at samle information fra start for at få den bedst mulige forståelse af lidelsen. Psykologen undersøger om klimaangst er en afgrænset angstproblemstilling eller om angsten ligger indenfor en anden diagnose som fx generaliseret angst (GAD), OCD eller depression.

 

Psykologen vil hjælpe dig til at identificere sammenhæng i de komponenter, der vedligeholder og forstærker din angstsymptomer. Hvilke tanker ”trigger” bekymring og grublerier? Hvor meget tid bruger du på sådanne tanker? Hvad vækker det af følelser i dig? Og hvordan påvirker det din adfærd?

 

Vi vil sammen undersøge, om du har bagvedliggende antagelser, som gør at du gang på gang søger over i bekymringer og grublerier. Måske håber du at finde svar, hvis du bare bekymrer dig længe og grundigt nok? Måske oplever du ikke at kunne lade være med at bekymre dig?

Vi hjælper dig med at udfordre sådanne overbevisninger. Samtidig klæder vi dig på med konkrete strategier og værktøjer, så du kan tage mere kontrol over din opmærksomhed på dine mange bekymringer. Du skal i højere grad tage styringen tilbage i dit liv fremfor at lade dig styre af angst eller depression. 

 

Din psykolog vil skræddersy forløbet til dig. Der vil være overvejelser om enten at arbejde kognitivt eller metakognitivt med dine udfordringer, men det afhænger af din type af klimaangst. 

 

Vi ser frem til at høre fra dig.

 

Bedste hilsner

Lind & Karmark

 

 

PS! Vi har bidraget til en del artikler om klimaangst. Dem kan du finde her, hvis du er nysgerrig. Vi har også været med i indslag på TV og radio omkring klimaangst. Du kan se mere om vores medieindslag her.