Psykolog København

Psykolog Maj Lindebjerg 

Mit navn er Maj Lindebjerg, og jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet. Jeg har bred erfaring med individuelle behandlingsforløb, men har specialiseret mig inden for behandling af angsttilstande, herunder OCD, panikangst, generaliseret angst, social angst og sygdomsangst. Derudover behandler jeg også depression, stress og selvværdsproblematikker.

 

I terapien vil vi arbejde med en problem- og målsætning. Hvad er årsagen til din henvendelse, og hvad ønsker du at være i stand til, når forløbet slutter. Du er således eksperten på dine problemer, og jeg er eksperten på metode og psykologi. Gennem øvelser og åben dialog vil jeg skræddersy de værktøjer og strategier, som du skal bruge til at få det bedre og opnå dine mål. Fordelen er, at du får værktøjer til at håndtere problemerne selv fremover, så det er så og sige hjælp til selvhjælp. På samme måde som man ikke kan læse en lukket bog, er der heller ingen ’’hokus pokus’’ forbundet med terapien. Samarbejde og hensigtsmæssige strategier er nøgleordene her.

 

Jeg gør mig umage for, at vi får opbygget en stærk relation. Jeg ved, at det ofte er svære og følsomme problematikker man kommer med i terapien, så jeg gør mit absolut bedste for at være anerkendende og varm i mødet med mine klienter. Som professionel psykolog vægter jeg samtidig høj faglig kvalitet i mit arbejde. Derfor søger jeg løbende at få min viden opdateret gennem ny litteratur og forskningsartikler, og jeg modtager fast ugentlig supervision for at højne kvaliteten af mit arbejde. 

 

Jeg har tidligere arbejdet som psykolog i en privat kognitiv psykologpraksis i Nordsjælland.  Her behandlede jeg lægehenviste klienter med angstlidelser, OCD og depression, og det udgjorde størstedelen af mit arbejde. Jeg brænder for netop disse problemområder og har hjulpet mange klienter på rette vej. Derudover hjalp jeg også volds- røveri- eller ulykkesofre samt personer med alvorlig fysisk eller psykisk sygdom, eller pårørende hertil. 

Herudover har jeg også arbejdet med klienter med spiseforstyrrelser i psykiatrien i Gentofte Kommune, og jeg har også arbejdet med rådgivning til personer med spiseforstyrrelse og /eller selvskade og deres pårørende, netværk, m.m. 

 

I vores konsultationer tager jeg afsæt i den kognitive terapi (også kaldet kognitiv adfærdsterapi), men vil selvfølgelig tilpasse metoden, så den giver bedst mening i forhold til din problematik. Ved visse problematikker – især generaliseret angst, obsessiv OCD og depression – benytter jeg metakognitiv terapi, da det giver så gode resultater. Jeg modtager ugentlig supervision i metakognitiv terapi og er samtidig påbegyndt den metakognitive efteruddannelse hos Adrian Wells (grundlæggeren af metakognitiv terapi). Jeg tilbyder terapi til unge og voksne.

 

Jeg glæder mig til at møde dig - og hjælpe dig videre i dit liv, så du igen kan få overskud og livskvalitet. Det fortjener du. 

 

De bedste hilsner,

 

Maj Lindebjerg