Privatlivspolitik

Vi vil her beskrive, hvordan vi indsamler og bruger de personoplysninger, du afgiver før eller under din behandling hos Lind & Karmark. Denne privatlivspolitik er fra den 25.5.2018 og gælder for psykologerne i Lind & Karmark - Kognitiv og Metakognitv Psykolog Praksis

DE DATAANSVARLIGE PSYKOLOGERS KONTAKTOPLYSNINGER:

Læs mere

Trine Lind

Mail: trine@kognitivpsykologpraksis.dk

Tlf.: 31600532

 

Camilla Karmark

Mail: camilla@kognitivpsykologpraksis.dk

Tlf.: 31403323

 

Julie Lillegaard

Mail: julie@kognitivpsykologpraksis.dk

Tlf.: 71160509

 

Maj Lindebjerg

Mail: maj@kognitivpraksis.dk

Tlf.: 53628363

 

Rikke Schultz

Mail: rikke@kognitivpsykologpraksis.dk

Tlf.: 60582869

 

Puk Bihlet

Mail: puk@kognitivpsykologpraksis.dk

Tlf. 26690816

 

Miriam Sandbeck

Mail: miriam@kognitivpsykologpraksis.dk

Tlf.: 51900528

 

Melissa Elveberg

Mail: melissa@kognitivpsykologpraksis.dk

Tlf.: 26663304

 

Helene Rau-Kaufmann

Mail: helene@kognitivpsykologpraksis.dk

Tlf.: 20633511

 

Sophie Risom

Mail: sophie@kognitivpsykologpraksis.dk

Tlf.: 26498180

 

Website: www.kognitivpsykologpraksis.dk

HENVENDELSER PR. MAIL OG TELEFON

Læs mere

Vær opmærksom på, at du - når du skriver til kontakt@kognitivpsykologpraksis.dk eller ringer til vores hovednummer - accepterer den præmis, at din henvendelse kan blive modtaget og besvaret af alle psykologerne hos Lind & Karmark (se kontaktinformationer ovenfor). Denne praksis har vi valgt for at sikre dig et hurtigt svar på din henvendelse og for at sikre den bedst mulige videre behandling af din henvendelse.

OM COOKIES PÅ VORES HJEMMESIDE

Læs mere

Læs mere om cookies på vores hjemmeside ved at klikke her.

HVILKE OPLYSNINGER BEHANDLER VI?

Læs mere

Som klient hos os er det nødvendigt, at vi indsamler og anvender visse oplysninger om dig. Vi noterer os oplysninger af bl.a. personlig, social og helbredsmæssig karakter til brug for din journal, som vi i henhold til Psykologloven har pligt til at føre. Vi noterer os også andre oplysninger om dig, som anvendes til brug for afregningsformål og anden kontakt mellem os vedrørende dit forløb hos os. Vi behandler herved følgende kategorier af personoplysninger om dig: Navn, kontaktoplysninger, din journal, evt. CPR-nummer. Oplysningerne anvendes til at kunne yde dig psykologhjælp (rådgivning, terapi/behandling). Vi har pligt til at behandle dine oplysninger sikkert og fortroligt.

VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Læs mere

 

Vi har tavshedspligt og videregivelse af personfølsomme oplysninger må i udgangspunktet kun ske med dit samtykke. I særtilfælde kan særlig lovgivning kræve videregivelse af personoplysninger uden samtykke, fx hvis du selv eller andre er i åbenlys alvorlig fare. Da har vi pligt til at bryde vores tavshed for at forebygge skade. Eller fx hvis der er alvorlig bekymring for et barns trivsel og udviklingsvilkår - da har vi underretningspligt. Sommetider udveksler vi informationer om dig af afregningsmæssig årsag. Dette kan være nødvendigt hvis dit forløb betales af en kommune, et forsikringsselskab eller hvis Sygeforsikringen “danmark” giver refusion.

HVOR LÆNGE OPBEVARES OPLYSNINGERNE?

Læs mere

Din journal opbevares i mindst 5 år fra det seneste notat i den. Herefter makuleres journalen. Oplysninger til brug for afregningsspørgsmål opbevares så længe, at det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

DINE RETTIGHEDER VEDRØRENDE OPLYSNINGERNE

Læs mere

Du har i følge EU´s Persondataforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Vi må i henhold til Psykologloven ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, har du ret til at bede om, at der laves en tilføjelse. For oplysninger, der ikke er omfattet af journalen, har du ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har ret til at modtage de personoplysninger, psykologen bevarer om dig. Samt ret til, hvis det er teknisk muligt at få overført disse personoplysninger direkte til en anden dataansvarlig. Du har ret til til enhver tid at trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af psykologens behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækning. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra det tidspunkt. Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte din dataansvarlige psykolog via “kontaktoplysningerne” ovenfor under punktet “de dataansvarlige psykologers kontaktoplysninger”. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynests vejledning, som du finder på deres hjemmeside.

KLAGE

Læs mere

Hvis du er utilfreds med den dataansvarlige psykologs behandling af dine personoplysninger, er vi selvfølgelig meget interesserede i at vide besked om det, så vi om muligt kan ændre det, du er utilfreds med. Herudover kan klager over behandling af dine personoplysninger indgives til Datatilsynet. Deres kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk.