Kognitiv terapi

Læs mere

Hvad er kognitiv terapi?

Kognitiv terapi er en veldokumenteret terapiform og en anerkendt behandling både herhjemme og internationalt. I kognitiv terapi er der fokus på dine udfordringer her og nu, og du vil få konkrete redskaber og strategier til at komme godt videre. Du vil få viden om, hvilke strategier der henholdsvis forstærker eller afhjælper symptomer, og du vil opleve at få kontrol over din egen psyke. I terapien vil du nænsomt men effektivt blive ført igennem de centrale kognitive strategier, og vi følger retningslinjerne for "best practise" inden for kognitiv terapi. Læs mere om indholdet i den kognitive terapi nedenfor. 

 

Den kognitive diamant

I den traditionelle udgave af kognitiv adfærdsterapi er fokus på forholdet mellem tanker, følelser, kropslige symptomer og adfærd. Det skyldes, at de i høj grad påvirker hinanden indbyrdes - og det kaldes for den kognitive diamant. Målsætning for terapi er ofte et ønske om at påvirke svære følelser – fx angst, tristhed eller vrede – men det gør vi bedst muligt ved at fokusere på dine tanker og adfærd. Det er nemlig der, vi har den største mulighed for indflydelse. 

 

Tanker påvirker følelser

Den måde, vi tænker på, har afgørende betydning for, hvordan vi vurderer og oplever os selv og en given situation. Lad os give dig et eksempel. Forestil dig, at du er alene hjemme en aften. Pludselig hører du en høj lyd af glas der smadrer i rummet ved siden af. Hvis du tænker ”åhhh nej, der er en farlig indbrudstyv på vej ind af vinduet”, vil du mærke følelsen af angst, og din krop vil reagere med en række kropslige symptomer (fx øget hjertebanken, hurtigere vejrtrækning, rysten på hænder). Din adfærd bliver højst sandsynligt lettere panisk, og du stormer måske ud af huset, ringer til politiet eller begynder at græde og fryse til is. Hvis du derimod tænker ”nå for søren, nu har katten væltet vasen”, så bliver du måske lidt irriteret, men du bliver hverken bange eller panisk, og du vil stille og roligt gå ind i rummet for at rydde det op. Vores tolkninger af situationer påvirker altså både følelser, krop og adfærd.

 

Kognitiv adfærdsterapi - din adfærd er vigtig

Den måde vi handler på, har også en afgørende betydning for, hvordan vi har det følelsesmæssigt. Hvis du forestiller dig, at du ofte gik med negative tanker om dig selv i sociale sammenhænge, så ville det påvirke din adfærd. Hvis du på den baggrund trækker dig socialt, lader være at tage initiativer til at se andre, ikke tager telefonen når den ringer, altid går tidligt fra arrangementer - gad vide, hvordan det så vil påvirke dit liv? Du vil højst sandsynligt blive ensom. Dine negative tanker om dig selv vil føles virkelige – ikke fordi der er noget som helst galt med dig - men på grund af din adfærd. Ens adfærd kan altså gøre negative tanker til selvopfyldende profetier, og derfor har vores adfærd meget stor betydning for vores livskvalitet.      

 

I kognitiv terapi har vi fokus på strategier, som lærer dig at forholde dig anderledes til dine tanker og adfærd - og det har rigtig god effekt i forhold til dine symptomer og svære følelser. Lad os prøve at gøre strategier og redskaber lidt mere konkrete for dig i følgende afsnit.