Kronisk smerte – hvordan kan jeg leve mit liv til trods for smerten?

Kroniske smerter

Læs mere

Smerter og terapi 

At leve med smerter - hvad enten de er kroniske eller dominerende i en længere periode - er et fysisk fænomen. Noget gør ondt i kroppen i en grad, så du bliver meget påvirket af det i din hverdag. Man kan så spørge sig selv, hvordan terapi og psykologer kan hjælpe, når nu det er et fysisk problem? Forklaringen skal findes i, at de fleste sygdomme foregår i hele vores organisme, og der er en tæt forbindelse mellem krop og psyke hos os mennesker. Det gælder også ved smertetilstande. Forskning ved kroniske smertetilstande har vist, at den rette terapi derfor kan have en positiv indvirkning på kroppen, og på hvor meget smerterne fylder hos den enkelte. Lad os uddybe det lidt mere. 

 

Hvorfor udvikler man kronisk smerte?

Omkring 20 % af befolkningen lider af kronisk smerte. I mange tilfælde kender man ikke de præcise årsager til hvorfor smerten opstår, ligesom man ofte ikke ved, hvordan smerten vil udvikle sig over tid. Samtidig har kroniske smertetilstande mange forskellige navne og diagnoser, og det kan være svært at forstå og navigere i hele dette felt. Nogle af de navne man kan møde for kroniske smertetilstande (uden en kendt eller velafgrænset årsag) er fibromyalgi, whiplash/piskesmæld, generaliserede smerter i bevægeapparatet, funktionelle smerter eller bodily distress syndrome (BDS). Andre typer af smerte, hvor man kender årsagen, men ikke kan få smerterne væk ved medicinsk behandling, er neuropatiske smerter (nervesmerter), post-operative smerter (smerter der opstår efter en operation), eller vedvarende smerter efter knoglebrud, rygsmerter eller smerter ved gigtsygdomme. Fælles for alle typer smerte er, at de defineres som kroniske, når de har varet over 3 måneder. 

 

Hvad betyder kronisk smerte for ens hverdag og livskvalitet?

Alle typer smerter kan have stor negativ indvirkning på din hverdag og dit velbefindende, og forhindre dig i at leve det liv, du ønsker. Smerten betyder ofte, at du helt eller delvist mister evnen til at kunne arbejde, og til at gøre de ting du gerne vil i fritiden og sammen med din familie, børn og venner. Det kan også være, du godt kan lave en eller flere aktiviteter, men betaler dyrt for det de efterfølgende timer/dage ved at have meget mere ondt. Det er mentalt hårdt ikke at kunne være den, som man ønsker, og på længere sigt udvikler mange med kronisk smerte angst eller depressionssymptomer. Hvis det er tilfældet, så er det lige så vigtigt at få behandlet som selve smerten. 

 

Ved kronisk smerte oplever mange en række andre symptomer, som en følgevirkning af smerten. Det gælder fx:

 

-        Træthed

-        Koncentrationsbesvær

-        Hukommelsesproblemer

-        Søvnproblemer

-        Parforholdsproblemer

-        Bekymringer om økonomi, arbejde

          og familie

 

Vi hjælper dig med at håndtere smerten

Hvis du modtager den rette behandling og får de rette redskaber til at håndtere smerten i din hverdag, så kan smerten komme til at fylde meget mindre. Det kan have stor betydning for din livskvalitet samt for dit generelle humør og overskud. Hvis smerten fylder mindre, kan du få lov bare at være dig - med de ønsker og drømme, som du har for livet. Hos nogle kan smerteniveauet også blive mere stabilt, ved at vi forebygger at smerten blusser op eller forværres. 

De mest effektive metoder til behandling af kronisk smerte er en kombination af kognitiv terapi, afspændingsteknikker, mindfulness og gradueret genoptræning. Vi er specialiserede i disse metoder og har mange års erfaring med behandling af smertetilstande. Du kan læse mere om metoderne her:

 

Kognitiv terapi 

I kognitiv terapi identificerer vi tanker og adfærd, som kan være uhensigtsmæssig for din smertehåndtering. Vi hjælper dig med at justere disse strategier til mere hensigtsmæssige måder at tænke og handle på - både i forhold til smerten og andre vigtige områder i dit liv. Vi giver dig konkrete værktøjer, som vi sammen øver i terapien, og som du også vil få for som hjemmeopgaver. Stille og roligt vil du lære at passe bedre på dig selv mentalt. 

Du kan læse mere om kognitiv terapi her.

 

Afspændingsteknikker

Vi træner sammen at bruge teknikker som vejrtrækningsøvelser og progressiv afspænding. Vi gør det i et tempo, så du kan være med, og du skal nok blive guidet godt af din psykolog. Disse øvelser kan afhjælpe muskelspændinger og give mere ro i kroppen. Det har en positiv indvirkning på din smertetilstand. 

 

Mindfulness

I mindfulness meditationer øver vi at være til stede i nuet, og rette opmærksomheden mod forskellige sansninger uden af bedømme eller vurdere disse. Det er gavnligt at lære denne ikke-dømmende tilgang til dine smerter - også selvom det er rigtig svært til en start. En mindful og mere accepterende tilgang til et kronisk smertefænomen har nemlig stor betydning for, hvor meget smerterne fylder i din bevidsthed. Lidt forsimplet sagt kan man sige, at jo mere du fokuserer på smerterne og giver dem negativ opmærksomhed, jo værre vil de blive. Gennem opmærksomhedstræning i terapien kan du blive bedre til at mærke og sortere i dine sansninger fra fx krop og tanker. Du vil kunne træne at blive mere nærværende i andre aspekter af dit liv end dine smerter. Mindfulness er i sin tid udviklet til netop smertebehandling, og talrige undersøgelser har vist, at det har en rigtig god terapeutisk effekt.  

Du kan læse mere om mindfulness her.

 

Gradueret genoptræning

I gradueret genoptræning afdækker man først, hvilket aktivitetsniveau du kan håndtere uden at få en forværring af dine smertesymptomer. Dernæst træner vi at justere din adfærd og dine aktiviteter til dette niveau samt at holde niveauet stabilt. Når du har opnået stabilitet, øger vi langsomt og gradvist dit aktivitetsniveau. Dit aktivitetsniveau bliver på den måde udvidet, men i et tempo og til et niveau, så dine smertesymptomer ikke forværres af det. Når du har mulighed for flere aktiviteter i din hverdag, vil du opleve, at det har en gavnlig effekt på dit generelle humør og overskud. 

 

Er du så smerteplaget, at det er svært at møde op til behandling i praksissen?

Det kan ske, at smerterne er så voldsomme, at det er svært for dig at møde op til din psykologsession. I den situation har vi god erfaring med at tilbyde online terapi via sikret videoforbindelse eller telefonterapi. Det er en god måde at komme igang med terapien på - uagtet dit smerteniveau. Onlineterapi eller telefonterapi er også en mulighed, hvis du bor langt væk fra vores praksis, og der ikke findes specialiseret terapi i dit nærområde. 

Læs mere om telefon og videoterapi her.

 

Vi glæder os til at høre fra dig.

 

Kærlig hilsen

Lind & Karmark