Metakognitiv terapi

Læs mere

Metakognitiv Terapi, hvad er det?

Metakognitiv terapi (MCT) er en evidensbaseret terapiform, der bygger på den grundantagelse, at psykisk lidelse opstår på baggrund af overdreven opmærksomhed på tanker, bekymringer, frygt og negative følelser. Psykisk lidelse opstår altså, når vi tænker for meget. Metakognitiv terapi er en forholdsvis ny terapiform, som er udsprunget fra den kognitive terapi-tradition. Det er så og sige "det nye sort" inden for terapi. Der er tale om dokumenteret korttidsterapi, og det er en meget effektiv terapiform, hvor du vil opnå rigtig gode resultater forholdsvis hurtigt. Terapien er udviklet af professor Dr. Adrian Wells. 

 

 

Kører tankerne i ring? Så grubler du måske for meget

I terapien er der ikke fokus på indholdet af dine tanker og grublerier, men du lærer i stedet at forholde dig til dine tanker på en ny og mere hensigtsmæssig måde. Fælles for al psykisk lidelse er nemlig, at man giver negative tanker og antagelser alt for meget opmærksomhed og lader det styre ens adfærd. Målet i metakognitiv terapi er derfor, at vi minimerer den tid, som du bruger på dine bekymringer og grublerier, og at du i stedet lære mere konstruktive handlemuligheder og strategier. Vi træner din opmærksomhed i terapien og lærer dig at tage kontrol i forhold til, hvad du giver tid og fokus. Samtidig vil du få udfordret nogle af dine antagelser omkring din egen psyke, og du vil opleve, at der intet er galt med dig - men kun med dine strategier. Vi vil bruge forskellige øvelser og metaforer i terapien, så det bliver så konkret som muligt for dig. Vi klæder dig også godt på til at øve de metakognitive strategier mellem sessionerne. 

Metakognitiv terapi ved angst, depression og OCD

Læs mere

Metakognitiv terapi ved angst 

Hos Lind & Karmark inddrager vi metakognitiv terapi til at hjælpe dig med at genvinde kontrollen over din opmærksomhed. Vi lærer dig nye måder at gå til dine tanker og følelser på, så du undgår lidelser som fx angst. Samtidig vil du få en forståelse af, hvorfor dine nuværende strategier ikke virker, men derimod er vedligholdende i forhold til dine nuværende angstsymptomer. Metakognitiv terapi har vist sig særlig effektiv til behandling af generaliseret angst, sygdomsangst, OCD og PTSD.

 

Hvis du lider af angst, så vil du i den metakognitive terapi lære at give dine bekymringer mindre opmærksomhed. Du vil lære, at du ikke skal forsøge at kontrollere din angst eller dine kropslige symptomer - men at du derimod skal gøre din kontrol gældende i forhold til din opmærksomhed og adfærd. Du vil opleve, at det gør en kæmpe forskel. Vi vil samtidig udfordre de antagelser, som er med til at vedligeholde din angst. Det kan fx være antagelsen om, at dine bekymringer er ude af kontrol, eller at det er farligt at bekymre sig. Det kan også være antagelsen om, at det er godt at være på forkant og altid have tænkt "væst tænkelige scenarie" igennem. Ved at udfordre dine antagelser og samtidig lære dig at tage kontrol over opmærksomhed og adfærd, så vil du kunne slippe helt af med din angstlidelse. Og vi guider dig med kyndig hånd igennem forløbet, så du får fuld effekt af den metakognitive terapi. 

 

Metakognitiv terapi ved depression

Lider du af depressive symptomer, så fortvivl ikke. Der er rigtig god hjælp at hente ved metakognitiv terapi. Du vil i terapien blive mere opmærksom på, hvilke strategier som på nuværende tidspunkt er med til at vedligeholde depressionen. Det er fx strategier som at gruble meget, analysere dine følelser og kropslige symptomer samt undgå diverse aktiviteter eller blive mere passiv. I terapien vil vi lære dig mere hensigtsmæssige strategier og samtidig træne din opmærksomhed sammen med dig. Ved at træne opmærksomheden og give mindre tid til bekymringer og grublerier, så vil du opleve, at de depressive symptomer aftager.  

 

Metakognitiv terapi ved OCD

Hvis du lider af obsessiv OCD, hvor tvangstanker fylder rigtig meget, så er metakognitiv terapi en yderst effektiv terapiform. Ofte viser det sig mere effektivt end klassisk kognitiv terapi. Metoden er god til hurtigt at få klarlagt præcist, hvilke antagelser det er som gør dig bange - og målrette strategier og eksponering i forhold til netop det. Det resulterer i, at du hurtigt vil opleve bedring i terapien. Vi har arbejdet med OCD i mange år, og vi oplever en mærkbar reduktion i terapiforløbets længde efter, at vi er begyndt at arbejde med metakognitiv terapi. 

 

 

Når kognitiv terapi ikke virker

Måske har du allerede gået i et behandlingsforløb med kognitiv terapi, men det har ikke virket for dig? Hvis det er tilfældet, så er der håb forude. Hvis ikke den kognitive terapi virker, så er det sandsynligt, at du i stedet vil have rigtig god effekt af metakognitiv terapi. Metakognitiv terapi stiller skarpt på de processer, som er med til at vedligeholde bekymringer og grublerier - men uden at du behøver indgå i diskussioner med dine bekymringer. Det kan der være en fordel ved, og det kan sparre dig for meget tid. Hvis ikke kognitiv terapi har virket for dig, så vil du via de metakognitive strategier kunne opnå bedre og hurtigere effekt af terapien. 

 

Du er meget velkommen til at kontakte os for yderligere information, eller hvis du vil booke en tid. Du kan klikke på linket her kontakt os